تشخیص ۱۰ دقیقه‌ای حمله قلبی با یک قطره خون/دستگاهی که به کمک بیماران در شرایط اورژانس می‌آید

ایرنا نوشت: محققان موفق به ساخت یک دستگاه دستی شده اند که قادر است حمله قلبی را در عرض ۱۰

ادامه