سریع ترین گوشی های سال ۲۰۱۵ در بنچمارک AnTuTu / برای اولین بار تست آیفون با بنچمارک AnTuTu

برای مدت زمانی مدید قلمرو بنچمارک ها متعلق به اندروید بود زیرا ابزارهایی نظیر AnTuTu که در این وادی از

ادامه